Search form

Terredavino

Vínárstvo ležiace v jednom z najkrajších krajov slávneho Piemontu v Langhe v obci Barolo, patrí medzi najväčšie v Taliansku. V r. 2010 vlastnilo viac ako 5tisíc ha viníc a združovalo viac ako 2.800 producentov hrozna.

Filozofia vinárstva „Only wines from Piemont, only wine that are DOC a DOCG“ začína už vo vinohrade. Hektárové výnosy patria k tým najnižším v Piemonte. Je zameraná na vhodné hodnoty cukru, intenzitu farby a extraktívnosť.