Search form

Tajna vineyards and winery

“Vinohrad je základ kvalitného vína – práve preto máme svoj vlastný. Pestovanie viniča sme v našej spoločnosti postavili na najvyššiu priečku. Chceme naším prístupom potvrdiť, že 80 % kvality vína sa skutočne robí vo vinohrade. Náš vinohrad má unikátnu lokalitu a mikroklimatické podmienky a je predurčený k organickému spôsobu pestovania, čo je aj naším cieľom do budúcna.” hovorí Rastislav Demeš, spolumajiteľ vinárstva Tajna.

Vrábeľskú oblasť už naši predkovia identifikovali ako ideálnu pre pestovanie viniča a tradícia jeho pestovania v našom regióne siaha do 12. Storočia. Vo Vrábľoch a priľahlých dedinách bolo prirodzené, že každá rodina vlastnila vinohrad a spôsob výroby vína bol každému vštepovaný už od malička. Aj v našej rodine bolo prirodzené, že rodičia a starí rodičia popri svojej práci venovali vážnu pozornosť svojmu vinohradu.

Keď sme sa dozvedeli že vinohrad v obci Tajná, ktorý patril miestnemu poľnohospodárskemu družstvu je na predaj, tak sme neváhali. V roku 2007 sme sa rozhodli ho odkúpiť. Lenže bol v tom malý háčik. Kúpou sme nadobudli len samotný porast vinohradu nie však pozemky pod vinohradom, ktoré vlastnilo zhruba 80 vlastníkov. Zhruba tri roky nám trvalo vysporiadať sa s tým, čo je dnes asi najväčšou prekážkou vinohradníkov, mať scelené pozemky na výsadbu nového vinohradu.

Pri rozhodnutí o výsadbe úplne nového vinohradu v roku 2011 nám bolo len ľúto, že sme museli vyklčovať 41 ročné viničné kry, ktorých koreňový systém musel dosahovať hĺbku niekoľko desiatok metrov. Tieto korene poskytovali neskutočnú mineralitu vínam, ktoré sme pre skúšku v tom období z neho vyrobili.

V roku 2011 sa začala písať nová história nášho vinohradu v Tajnej. Na hone Sari sme v prevej etape vysadili 6,7 ha nových vinohradov. Vďaka výberu odrôd, klonov, typov vedenia a orientácie vinohradu získava tento projekt úplne inú perspektívu a maximálne využíva jedinečné klimatické a pôdne podmienky tejto lokality. V roku 2013 sme k tejto výmere doplnili ďalších zhruba 10 ha nových vinohradov, čím je dnes hon Sari so 16 ha novovysadených vinohradov jednou z najväčších ucelených výmer vinohradov vo Vrábeľskom vinohradníckom rajóne.

Vína od výrobcu