Search form

Chateau Beynat

Château Beynat existuje už takmer jedno storočie -vzniklo v roku 1917.

Nachádza sa v stále populárnejšej apelácii Castillon Côtes-de-Bordeaux a jeho 14ha vinohradov je šťastne situovaných na vápencovo-ílovitých/ piesočnatých pôdach na južne orientovaných svahoch nad riekou Dordogne. Vinice majú v priemere 35 – 45 rokov.

Štvrtá generácia vinárov – Nathalie Boyer a Alain Tourenne – pokračuje v rodinnej tradícii a v snahe o stále skvalitňovanie rodinného dedičstva a produkcie. Výsledkom je aj fakt, že po troch rokoch prechodu na bio hospodárenie, získalio vinárstvo certifikát Ecocert (od ročníka 2011).

Château Beynat vlastní aj 1ha viníc v susednom Saint-Emilione. Parcely sú tu mimoriadne vhodné na pestovanie Cabernetu Sauvignon a Franc – čím získavajú tieto vína na originalite v rámci apelácie, ktorá je zameraná zväčša na merlot. (Samozrejme, nie je to anomália – skôr dôsledné prispôsobenie sa pôdnym podmienkam - veľkú proporciu Cabernetov v AOC Saint Emilion má napríklad aj legendárne Ch Figeac (CS) a aj Ch Cheval Blanc (CF)). Zber je tu výlučne ručný. BIO od ročníka 2011.

Vína od výrobcu