Search form

Champagne Paul Bara

Šampanský dom Paul Bara bol založený v dedine Bouzy v roku 1833. Terroir je klasifikovaný ako 100% Grand Cru. Dom Bara je odovzdávaný z generácie na generáciu už viac ako 180 rokov, vždy rešpektujúc tradičné hodnoty rodiny.

V priebehu desaťročí si šampanské Bara zachováva svoj tradičný charakter, pričom sa neustále technologicky vyvíja, aby dokázal dokonalosť svojej nezávislosti a neustále zlepšoval kvalitu svojej produkcie rešpektujúc životné prostredie.

Dom Bara je členom veľmi prestížneho klubu “Club Trésors de Champagne”, kvalitatívneho okruhu Estate Champagnes a je členom slávnej Bouzy Wine Academy. Táto dlhoročná skúsenosť, láska k vínu a terroir, úcta k metódam, ktoré využívali ich predkovia a dozrievanie vín hlboko v kriedových pivniciach sú predpokladmi vynikajúceho champagne. 

V súčasnosti vedie šampanský dom Chantale Bara, ktorá dom Paul Bara posúva vpred aj v oblasti marketingu a propagácií značky, najmä v zahraničí. Vďaka tomuto úsiliu sa ich champagne nachádza na každom kontinente.

Vína od výrobcu