Search form

Ochrana osobných údajov

SPOLOČNOSŤ ONEMORE REŠPEKTUJE SÚKROMIE JEDNOTLIVCOV A NEZHROMAŽĎUJE ANI NESPRAVUJE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NEBOLI DOBROVOĽNE POSKYTNUTÉ OSOBAMI, KTORÝCH SA TÝKAJÚ. AK SI NEŽELÁTE, ABY SME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎOVALI, OZNÁMTE NÁM TO.

Spoločnosť OneMore dodržiava všetky národné zákony, ktoré upravujú používanie a zhromažďovanie osobných údajov. Vaše meno, e-mailová a poštová adresa môže byť poskytnutá tretím stranám, ktoré pre nás spracujú vaše objednávky a vybavia vaše požiadavky. V ostatných prípadoch sa údaje použijú len na podporu predaja a vývoja výrobkov.

Jediné informácie, ktoré zhromažďujeme a ukladáme automaticky pri normálnom používaní webových stránok, sú typické údaje prihlásenia na webový server. Na základe týchto údajov nemôžeme zistiť vašu totožnosť ani iné informácie osobnej povahy. Prihlasovacie údaje webového servera používame na prípravu štatistických údajov a hodnotenie aktivity stránok, ktoré sú užitočné pre používateľov stránok Onemore.sk. Tieto údaje môžeme zdieľať s tretími stranami na analýzu alebo aby sme mohli tieto stránky poskytovať a zlepšovať služby, ktoré sa na nich nachádzajú.

S výnimkou vyššie uvedeného sa žiadne osobné ani iné údaje nebudú predávať ani zdieľať s tretími stranami.

Spoločnosť OneMore môže kedykoľvek zmeniť podmienky a aktualizovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.